Decentrale selectie

Match studenten met de juiste opleiding

  • Hogere doorstroom
    Verbeter de instroom door inzicht te krijgen in de verwachtingen
  • Verlaag uitval
    Voorkom uitval door een betere match met de opleiding
  • Betere resultaten
    Enthousiaste studenten zorgen voor betere studieresultaten

Neem contact op (Geen verplichtingen!)

Gestroomlijnd

Uw kiest zelf de selectieprocedure. Hierdoor kan de gekozen procedure flexibel ingericht worden en toch gestroomlijnd zijn.

Dossiervorming

De dossiervorming zorgt er voor dat ook achteraf verantwoord kan worden waarom en hoe u studenten selecteert voor uw opleiding. Daarnaast kunt u zorg dragen voor een objectieve afweging bij de selectie.

Statistische analyses

Cijfers, beoordelingen en tests kunnen allemaal mee genomen worden in statistische analyses. De analyse kan frequent uitgevoerd worden zodat u altijd de meest actuele gegevens heeft. Hiervoor wordt onder andere het statistische pakket R gebruikt.

Zelf inrichten

De inrichting van de matching kunt u helemaal zelf bepalen. Het maakt niet uit of u een mondeling interview afneemt of een psychologische test gebruikt. Iedere opleiding is uniek.

Decentrale selectie! Wilt u meer weten?

In 2017 is de centrale selectie afgeschaft. Decentrale selectie wordt landelijk ingevoerd.

Analyses

Verantwoord de keuze door statistische analyses.

Verantwoording

Bouwen van een objectief dossier op.

Gestroomlijnd

Stroomlijn het selectie- proces maar blijf flexibel.

Tests

Verbeter de match door een psychologische test.

Cijferlijsten

Weeg cijfers van een vooropleiding mee.

Interviews

Neem mondeling of digitaal een interview af.